ติดต่อวัด

วัดอัมพุวราราม
เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

มือถือ 093 505 9959
โทร 02 979 8099