ประวัติวัด

วัดอัมพุวราราม วัดเก่าแก่อายุกว่าสองร้อยปี

วัดอัมพุวราราม

         วัดอัมพุวราราม วัดเก่าแก่อายุกว่า 200 ปี สร้างขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่๑ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อประมาณปี พ.ศ.2000-2300 โดยชาวรามัญที่มาช่วยรบในสมัย ‘สงคราม 9 ทัพ’ เมื่อชนะศึก ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 1 โปรดให้ดูแลพระนครด้านทิศเหนือ (กลุ่มใหญ่อีกกลุ่มไปอยู่ที่นครเขื่อนขันธ์ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ) ชาวรามัญจึงได้สร้างวัดนี้ขึ้น พร้อมกับอีกหลายวัดทั้งในเขตจังหวัดนนทบุรีและปทุมธานี

อุโบสถกาญจนาภิเษก

วัดอัมพุวราราม

เมื่อปี พ.ศ.2537 พระครูวิสุทธิกัลยาณคุณ (หลวงพ่อเสริม สุกกธัมโม) เจ้าอาวาสวัดอัมพุฯ ได้รับนิมนต์ไปเจริญพระพุทธมนต์งานบุญวันเกิด โยมทองใบ พรหมลี ที่บ้านเขตบางกอกน้อย กรุงเทพ ฯ โดยได้นั่งสวดติดกับ ท่านพระมหาสวง (ภายหลังได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ที่ พระพิมลภาวนาพิธาน วิ. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม) จึงนิมนต์ท่านมาเยี่ยมวัดอัมพุวราราม เมื่อท่านเดินดูโดยรอบวัดแล้วปรารภว่า “วัดนี้เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) น่าจะเคยมาพัก” มีความรู้สึกอย่างนั้น เพราะว่าท่านเดินทางโดยเฉพาะทางน้ำบ่อยมาก ขึ้นล่องบางกอก-อยุธยา-สระบุรี-อ่างทอง แล้วสั่งให้วัดอัมพุวรารามบูชาและท่องคาถาชินบัญชรให้มากๆ วัดจะได้เจริญๆ จากนั้นท่านพระมหาสวง ได้ถามต่อว่า ต้องการสร้างอะไรในวัดบ้าง ขณะนั้นใกล้ปี 2539 ซึ่งเป็นปีกาญจนาภิเษก และจะมีงานฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครองสิริราชสมบัติ จึงได้ขอความเมตตาจากท่านช่วยเป็นกำลังสร้างอุโบสถดังกล่าว

วัดอัมพุวราราม

         ในปี พ.ศ.2538 นับว่าเป็นการปรับปรุงและพัฒนาวัดครั้งใหญ่ โดยหัวเรือใหญ่ คือ หลวงพ่อเสริม ด้วยการบูรณะซ่อมแซมของเก่า ก่อสร้างของใหม่ เพื่อให้สภาพวัด ดูดีมีระเบียบเรียบร้อยยิ่งขึ้น รองรับศรัทธาสาธุชนที่เดินทางมาเยี่ยมชมและกราบไหว้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ โดยเฉพาะ อุโบสถเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี เป็นรูปแบบทรงไทยจัตุรมุข 2 ชั้น ภายในมีองค์พระพุทธชินราชจำลองประดิษฐานอยู่ ด้วยงบประมาณ 50 ล้านบาท แต่ยังไม่ทันแล้วเสร็จ ท่านก็ละสังขารไปก่อน มรดกธรรมชิ้นนี้ถูกสานต่อโดย พระครูวิสุทธิกิตติคุณ (หลวงพ่อสมชาย กิตติสาโร) เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน