สถานที่แห่งนี้ เมื่อ 251 ที่แล้ว…

เคยเป็นสถานที่พักทัพเรือ ของ “คณะเจ้าตากสินฯ”
ที่นำเรือสำเภา จากตราด จันทบุรี ผ่านระยอง ชลบุรี
เข้าปากอ่าวสมุทรปราการ ผ่านกรุงธนบุรี นนทบุรี
ปทุมธานี ถึงสามโคกฯ
เพื่อรวบรวมเสบียง ตลอดไพร่พล ซักซ้อมแผนยุทธวิธีฯ
ก่อนที่จะเคลื่อนทัพเรือไป ตีค่ายโพธิ์สามต้น ที่อยุธยา
จนได้รับชัยชนะ กอบกู้อิสระภาพคืน จนเป็น “ไทย” มาถึงวันนี้

เรือพระเจ้าตากสิน

เมื่อวันศุกร์ เดือน 12 ขึ้น 15 ค่ำ จุลศักราช 1129 ปีกุน นพศก เวลาบ่ายโมงเศษ ซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2310 เวลาประมาณ 13.00 น. ใช้เวลา 7 เดือนหลังจากคราวเสียกรุงศรีอยุธยาฯ

เรือพระเจ้าตากสิน