พิธีเจริญพระพุทธมนต์พุทธเทวาภิเษก พระนพเคราะห์ใหญ่

มาอ่านดวงดาวก่อนเข้าพิธ๊ นพเคราะห์ใหญ่ มหาฤกษ์, วัดอัมพุวราราม, ปทุมธานี

งานเบิกฟ้าอ่านดาวสืบสาวตำนานรัตนโกสินทร์ และพิธีบวงสรวง พระคลัง ในพระคลังมหาสมบัติ

กำหนดการพิธี  วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน  

เวลา   14.00 น. – 21.00 น.  โดยสังเขป

งานเบิกฟ้าอ่านดาว สืบสาวตำนานรัตนโกสินทร์, วัดอัมพุวราราม

จุดเทียนชัยและเจริญพระพุทธมนต์คาถาและพระปริตร

ถวายแด่พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ์

อ่านโองการบูชาเทพยดา พร้อมบูชาถวายเครื่องสังเวย ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จากนั้นเข้าสู่พิธีสวดนพเคราะห์ เสริมบารมี นำโดย พระครูภาวนาโสภณ (สมพร) ฐิตธมฺโม วัดป่าธรรมโสภณ ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พร้อมพร้อมด้วยเครื่องสังเวย และเครื่องปี่พาทย์ชุดใหญ่  ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ “การสวดนพเคราะห์ พระสงฆ์เป็นผู้สวดบทพระปริตร ตามกำหนดบทของดาวนพเคราะห์ โดยสวดสลับกันกับพิธีโหรกล่าวคาถาบูชาเทพยดาเป็นทำนองสรภัญญะ เมื่อโหรกล่าวคำบูชาเทพยดาจบแล้ว พระสงฆ์ก็เจริญพระพุทธมนต์ตามบทของดาวพระเคราะห์ สลับกันไปกับโหรที่สวดบูชาเทวดานพเคราะห์องค์นั้นๆ จนครบ 9 องค์”

รายนามพระเถระและผู้ทรงศีล

ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพระพิธีธรรมและนั่งปรก

(นมัสการเชิญเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและกาละโอกาส)

 

 1. สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท) ชวนปญฺโญ พระราชาคณะฝ่ายมหานิกาย เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
 2. พระราชธรรมสุนทร วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)
 3. พระราชจริยาภรณ์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)
 4. พระราชสุรวาที วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
 5. พระราชปริยัติสุนทร วัดโสธร
 6. พระสรภาณกวี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
 7. พระสรภาณโกศล   วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
 8. พระปริยัติวโรปการ วัดนาคกลาง
 9. พระสมุทรมังคลาจารย์ วัดกลางวรวิหาร
 10. พระสุนทรกิจโกศล วัดอรุณราชวรารามวรวิหาร
 11. พระพิพัฒน์วราภรณ์ วัดสุนทรธรรมทาน
 12. พระเถระผู้ใหญ่ จังหวัดปทุมธานี 10 รูป
 13. ท่านมหามุนีนักพรตเกษแก้ว อาศรมสถานบ้านโคกกุง จ.หนองบัวลำภู

เป็นพิธีบูชาพระนพเคราะห์และบวงสรวงพระคลังมหาสมบัติ โบราณตามแบบตำหรับหลวง ซึ่งแต่เดิมนั้น พิธีนี้จะทำแต่เจ้านายชั้นสูงเท่านั้น เป็นพิธีที่ทำร่วมกันระหว่างพระสงฆ์ กับพิธีพราหมณ์ ซึ่งต้องใช้เวลา ในการทำพิธีมงคลนานหลายชั่วโมง ทางคณะผู้จัดงานพยายามรักษาพิธีให้ถูกต้องตามแบบพิธีโบราณ

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเสริมบารมีสวดนพเคราะห์ และบวงสรวงพระคลังมหาสมบัติเสริมโชคชะตา การงานการเงิน ชีวิต ครอบครัว และสังคม ป้องกันอุปสรรค สรรพทุกข์ทั้งปวง รายได้กิจกรรมมอบถวายปรับปรุงและสร้างอาคารภายในวัดเพื่อเป็นสถานที่  ศูนย์การเรียนรู้ธรรมนามัยและภาวนามัยการบริบาลสำหรับผู้สูงอายุและทุกกลุ่มวัย

โครงการเนรัญชราอัมพุสถานต่อไป

เรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพพิเศษ รายการปัจจัยบูชาตามกำลังและศรัทธา

 1. เจ้าภาพจุดเทียนประธานบวงสรวงจักรวาลมหาสมบัติ   99,999  บาท  (1 ท่าน)
 2. เจ้าภาพจุดเทียนประธานดวงดาวเทวานพเคราะห์ 9 ทิศ 39,999 บาท (9 ท่าน)
 3. เจ้าภาพพิเศษประจำดาวพระนพเคราะห์ และ พระคลังมหาสมบัติ 19,999 บาท (39 ท่าน) รับของมงคลกำปั่นคลังมหาสมบัติ บรรจุของมงคล  เทียนสีผึ้งอัญมณีนพรัตน์ 9 นพเคราะห์ 9 ตลับ  เพื่อจุดบูชาและทาผิวเพื่อความสิริมงคล พร้อม ถุงแดงบรรจุก้อนเงินโบราณพดด้วงเงิน พดด้วงทอง และ แผ่นทองพระคลังในพระคลังมหาสมบัติดวงชะตาราศรี
 4. เจ้าภาพประจำดาวเคราะห์ 1,999 บาท (รับของมงคลถุงทองมหาสมบัติบรรจุเทียนสีผึ้งนพเก้า 1 ตลับ และแผ่นทองพระคลังมหาสมบัติดวงชะตาราศี )
 5. แผ่นทองดวงชะตานพเคราะห์มหาสมบัติเสริมโชคลาภ  แผ่นละ 199 บาท
วัดอัมพุวาราม, บริจาค, ปทุมธานี, สามโคก

ผู้ที่โอนปัจจัยมาร่วมกิจกรรมล่วงหน้ากรุณา ส่งชื่อ นามสกุล วันที่เกิด และวันเดือนปีเกิดเพื่อเตรียมของมงคลที่ระลึกเข้าพิธีและขานนามให้เทวดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้ในงานพิธีร่วมเป็นเจ้าภาพใน 5 รายการ โปรดสั่งจองล่วงหน้าเนื่องจากต้องเตรียมของที่ระลึกมงคลเฉพาะท่านหรือประสงค์บริจาคเพิ่มปัจจัยบุญอื่นๆ และตั้งโรงทานติดต่อสอบถามแจ้งความจำนงศรัทธาได้ที่ วัดอัมพุวราราม  หรือ  สมาคมการค้าวิสาหกิจเพื่อสังคมและกิจการชุมชน

โทร. 081 652 4100, 093 505 9959, 081 492 8722

Line ID : @thailandholistic

___________________________________________

พิธีสวดมหามงคลนพเคราะห์ใหญ่ และ พระคลังมหาสมบัติในวันครบรอบหลักเมืองรัตนโกสินทร์ 237 ปี (21 เมษายน พ.ศ.2325)

วัดอัมพุวราราม, พิธีพระนพเคราะห์ใหญ่

วันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2562 สำคัญอย่างไร ?

          ดังนั้นจึงจะขออธิบายความโดยสังเขปเกี่ยวกับพิธีกรรมที่สำคัญนี้ให้กับท่านที่สนใจใฝ่ศึกษาและมาร่วมพิธีได้รับทราบกันในหมื่นโลกธาตุหรือในอนันตจักรวาลนี้ ไม่มีอำนาจใดๆ จะเหนือกว่าอำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัยอันมีองค์สมเด็จ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธาน แม้แต่มหาเทพ มหาพรหม ตลอดจนเทพยดาทั้งหลาย ต่างก็ต้องเคารพและบูชาต่อพระพุทธเจ้าดังนั้นการกระทำที่จะบรรเทาทุกข์โทษทั้งหลายจึงต้องอ้างอำนาจ แห่งคุณพระรัตนตรัยมาเป็นที่พึ่ง กล่าวคือจะนิมนต์พระคุณเจ้า มาสวดพระปริตร์มนต์เพื่อคุ้มครองดวงชาตา ปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกไปแลอัญเชิญสิ่งมหามงคลให้มาสถิต อยู่แด่เจ้าดวงชะตาเพื่อสร้างสมบารมีนานเท่านาน

          การสวดนพเคราะห์จะครอบคลุมดวงชะตาชีวิตของทุกคน อย่างครบถ้วน คือ พุทธมนต์ 9 บท เป็นบทพิเศษ ประจำวันอาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ เสาร์ ราหู ศุกร์ พระเกตุ คือ การเจริญพระพุทธมนต์ พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ บทพุทธปริตรต่างๆ ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้เทศนาตรัสไว้ในที่ต่างๆ แล้วโบราณาจารย์ ได้รวบรวมออกมาเป็นหมวดหมู่ว่า ให้สอดกับดวงชะตาชีวิตของมนุษย์ ทั้ง 7วัน 12 ราศี รวมทั้งสรรพสิ่งใน 3 ภพ เทวดา พระภูมิ เจ้าที่ ทุกชั้น ฟ้า ชั้น ดิน ทั่วจักรวาล 

          

ดาวมฤตยู, วัดอัมพุวราราม

ดาวมฤตยู ถือเป็นดาวใหญ่ เป็นประธานของ ดวงดาวทั้ง 9 ตั้งแต่พระอาทิตย์จนถึงพระเกตุ มีสัญลักษณ์เป็นเลขศูนย์ มีความสำคัญมาก นานๆ ท่านจะมาสักที 7 ปีท่านจะเปลี่ยนที(มีโอกาสการรับ พ.ศ.2559 – 2565) สำหรับประเทศไทยราศีเมษกว่าจะมาครบทีก็ 84 ปี มฤตยู คือ ตาย ทั้งที่จริงมีความหมายมากกว่านั้น คำว่า ตาย ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงความตายของชีวิต แต่เป็นการไม่เปลี่ยนแปลง ความตายของนวัตกรรม ที่ไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลง ความตายของบทบาท ความเชื่อถืออุดมการณ์ที่ไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลง ความตายที่คนไม่ยอมรับเสรีภาพกับสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ ดวงดาวมฤตยู เลขศูนย์ เป็นสัญลักษณ์ของอนัตตา ในทางพระพุทธศาสนา ในทางเทวะหมายถึงพระศิวะ ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ สมควรอย่างยิ่ง”เลขศูนย์วางให้ถูกที่ จะเพิ่มค่ากำลังเลขหลักอื่นอย่างยิ่ง แต่ถ้าวางผิดที่หมายถึง ลดค่าลงและติดลบได้ มฤตยูถือว่าเป็นพระศิวะดวงดาวทั้งหมด ในจักรราศีสร้างโดยพระศิวะ บัดนี้มฤตยูหรือยูเรนัส คือพระศิวะท่านมาเอง ต้องมีอิทธิพลต่อทุกดวงดาว ช่วงนี้เป็นเวลาสำคัญเพราะดวงดาวหลายดวงที่เคลื่อนย้ายมา เช่น พระเสาร์ พระพฤหัส ถือว่ามีความสำคัญ และ พระราหูเพิ่งย้ายถือว่าสำคัญ ยิ่งพระเกตุอีกถือว่าสำคัญ

พระคลังในพระลคังมหาสมบัติ, วัดอัมพุวราราม

พระคลังมหาสมบัติมีนัยยะคล้ายกับการพระสยามเทวาธิราช เปรียบเสมือนเทพยดาศักดิ์สิทธิ์ที่คอยอภิบาลรักษา พระสยามเทวาธิราชเป็นดั่งเทพที่คอยปกป้องบ้านเมือง ส่วน “พระคลัง” ดุจดังเทพผู้พิทักษ์รักษาทรัพย์สินมีค่าของชาติ เป็นเทพที่อำนวยความมั่งคั่งให้เศรษฐกิจและความสำเร็จในสัมมาอาชีพ ที่หาการเข้าพิธีบวงสรวงและบูชาพระคลังมหาสมบัติไม่ง่ายนัก

         

พิธีสำคัญในครั้งนี้ ถือว่าเป็นการเสริมบารีมีอย่างดีและ สำคัญกับดวงชะตาชีวิตและชาติบ้านเมือง สมควรอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าพิธีสวดนพเคราะห์เสริมดวงชะตา ภาษาพระบอกว่าไม่ประมาท ต้องมีธรรมะ เข้าใจถึงทั้งนี้ ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์สวดนพเคราะห์ และบวงสรวงพระคลังมหาสมบัติเสริมบารมีปี 2562
ทาง สมาคมวิสาหกิจเพื่อสังคมและกิจการชุมชน 
ผู้อำนวยการจัดงานมีมหามงคลวัตถุที่ระลึกเพื่อเสริมบารมีมาแจกจ่ายให้แก่ผู้ร่วมงานเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย 

ผู้สนใจเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพเพื่อต่อสายบุญบารมีครั้งยิ่งใหญ่เพื่อความเป็นมงคลไปอีกยาวนานถึง 84 ปี 
เจ้าภาพบูชาแผ่นดวงชะตาทองคำ ท่านละ 199 บาท
เจ้าภาพจุดเทียนประจำวันเกิด ท่านละ 1,999 บาท และ 
เจ้าภาพพิเศษมหากุศล ท่านละ 19,900 บาท 
(มีของมงคลที่ระลึกเป็นพิเศษพิเศษสำหรับเจ้าภาพพิเศษ) 

 

โอนปัจจัยการทำบุญได้ทีบัญชี ธนาคารธนชาติ
เลขที่ 151 6 23882 0 ชื่อบัญชี กองทุนเนรัญชราอัมพุสถาน 
ส่งสลิปการโอนมาที่ 

 

Line ID : thailandholistic 
โทร : 0816524100, 0814928722, 093 505 9959

วัดอัมพุวาราม, บริจาค, ปทุมธานี, สามโคก